Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia


Dzięki instalacjom OZE uruchomionym w ramach projektu zyskano wymierną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Rozważając najistotniejsze zanieczyszczenia można wyznaczyć poziom ich redukcji, jaki został osiągnięty dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych. Wartości w Tabeli 1 ilustrują:

  • poziom redukcji emisji dwutlenku węgla CO2,
  • poziom redukcji emisji dwutlenku siarki SO2,
  • poziom redukcji emisji tlenków azotu NOx.
Do obliczeń wykorzystano następujące założenie: wyprodukowanie 1 kWh energii elektrycznej jest związane z uwolnieniem do atmosfery ok. 1000 g CO2, 8-12 g SO2, 3-4 g NOx.

Tabela 1 Redukcja emisji podstawowych zanieczyszczeń dzięki realizacji projektu.

OZE w Gminie Ułęż
Rodzaj zanieczyszczenia Redukcja emisji
dwutlenek węgla CO2 0,00 ton
dwutlenek siarki SO2 0 kg
tlenki azotu NOx 0 kg

czywieszCzy wiesz, że ….?

1kg wyemitowanego do atmosfery CO2 to:

  • Podróż publicznymi środkami transportu (pociąg lub autobus) na odległość 12 km.
  • Przejazd samochodem 6 km (przy spalaniu 7.3 litra na 100 km).
  • Lot samolotem na odległość 2.2 km.
  • Praca przy komputerze przez 32 godziny (dla 60W komputera)
  • Produkcja 5 plastikowych worków.
  • Produkcja 2 plastikowych butelek.
  • Produkcja 1/3… cheesburgera (Produkcja każdego cheesburgera powoduje emisję 3.1 kg CO2!)

Każdy litr spalonej benzyny w samochodzie powoduje emisję 2.32 kg CO2.

Statystyki pokazują, że co roku statystyczny obywatel Ziemi emituje około 10 ton CO2, z czego jedną trzecią jeżdżąc samochodem, a kolejną jedną trzecią poprzez ogrzewanie domu i zasilanie energią urządzeń.

Statystyczny Polak emituje co roku ponad 8 ton CO2

Skip to content