Kontakt


 URZĄD GMINY UŁĘŻ

Adres: Ułęż 168, 08-504 Ułęż
Telefon: (0-81) 866 70 28
(0-81) 866 70 04
(0-81) 866 71 06
(0-81) 866 70 02 (Wójt)
(0-81) 866 70 28 (Fax)
Email:gmina@gminaulez.eu

OBSŁUGA BANKOWA

20 8724 0005 2011 1100 3911 0031
woda, ścieki, czynsze, dzierżawa
96 8724 0005 2011 1100 4312 0001
gospodarka odpadami
05 8724 0005 2011 1100 3911 0010
pozostałe płatności
54 8724 0005 2011 1100 3911 0001
NIP: 506 000 78 82
REGON: 431019827

Skip to content