Efektywność wykorzystania

Efektywność wykorzystania


Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:

Q = cw * m * dT
gdzie:

Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody

dT – przyrost temperatury (w stopniach oC)

cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym.

 

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 oC.

OZE w Gminie Ułęż
Temperatury Ilość energii wytworzonej Ilość podgrzanej wody
20 oC 0 kWh 0.00 litrów
30 oC 0 kWh 0.00 litrów
Skip to content