Pełna efektywność

Pełna efektywność


OZE w Gminie Ułęż
Wskaźniki Jednostka miary
Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht 661,14 MWht
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2 225,42 ton równoważnika tCO2
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:
Należy założyć, że energia odnawialna jest neutralna i nie emituje gazów cieplarnianych, dlatego wielkość emisji unikniętej można wyliczyć na bazie ilości energii w GJ możliwej do wyprodukowania przez wspartą infrastrukturę w ciągu roku po zakończeniu projektu (wielkość tej energii należy wyliczyć z mocy produkcyjnej instalacji OZE wyrażonej w MW, mnożąc ją przez czas pracy urządzenia, czyli liczbę dni w roku i 24 godziny na dobę i przeliczając na GJ stosując zależność:
1 MWh = 3,6 GJ
Następnie należy wyliczyć wskaźnik emisji CO2 (WE) dla paliwa, które służyło do produkcji tej energii przed realizacją projektu (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno opałowe itd.) lub dla węgla kamiennego, w przypadku gdy wnioskodawca nie produkował wcześniej energiiWęgiel kamienny: WE CO2 = 94,71 kg/GJ
źródło: Regulamin konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17
Skip to content