Oszczędności z OZE

Oszczędności z OZE


green1Niniejsza strona zawiera estymaty oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji OZE zainstalowanych w ramach projektu OZE w Gminie Ułęż

W celu sporządzenia wizualizacji oszczędności płynących z instalacji OZE dokonano przeliczenia wartości energii uzyskanych z instalacji (wyrażonych w kWh) na odpowiadające im ilości gazu (Wykres 1) oraz węgla (Wykres 2).

Informacja
Do obliczeń przyjęto następujące wartości: 1 tona węgla = 8 012 kWh, 1m3 gazu = 10.8 kWh.

OZE w Gminie Ułęż
Wykres 1- Ilość zaoszczędzonego gazu [m3] w wyniku zastosowania instalacji OZE (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi
0,000 kWh
co odpowiada
0,000 m3 gazu ziemnego.
Wykres 2- Ilość zaoszczędzonego węgla [t] w wyniku zastosowania instalacji OZE (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi
0,000 kWh
co odpowiada
0,000 ton węgla.

chart2Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE [zł]

 


OZE w Gminie Ułęż
Wykres 3– Oszczędności w zł związane z redukcją zużycia gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE (wykres skumulowany). UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej
Skip to content